ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σε κάθε καθηγητή του σχολείου ανατίθεται μια ομάδα μαθητών. Κάθε ομάδα αποτελείται από έξι περίπου μαθητές διαφορετικών τάξεων.

Ο σύμβουλος καθηγητής δημιουργεί ένα αρχείο για κάθε μαθητή της ομάδας του, όπου εκεί καταγράφονται οι επιδόσεις του, αλλά και η εξέλιξη -βελτίωσή του. Επίσης προγραμματίζει να καλυφθούν με εξατομικευμένη διδασκαλία οι αδυναμίες – δυσκολίες, που μπορεί να εμφανίσει κάποιος μαθητής.

Ο σύμβουλος καθηγητής ενημερώνεται για τις αδυναμίες – δυσκολίες του κάθε μαθητή, όχι μόνο από τους καθηγητές ειδικοτήτων, αλλά και από τον ίδιο τον μαθητή, καθώς υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις του κάθε καθηγητή με την ομάδα του.

Η ενημέρωση του κηδεμόνα γίνεται κάθε μήνα, όπου παραδίδονται και σε έντυπη μορφή οι επιδόσεις – εξέλιξη του μαθητή.