ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Πτυχία

Α’ Γυμνασίου

1 ) Delf A1 του Γαλλικού Ινστιτούτου

2 ) Επίπεδο Α του ΚΠΓ


Β’ Γυμνασίου

1 ) Delf A2 του Γαλλικού Ινστιτούτου 


Γ’ Γυμνασίου

1 ) Delf B1 ή Sorbonne B1  του Γαλλικού Ινστιτούτου

2 ) Επίπεδο Β του ΚΠΓ

 

Τα πτυχία επιλέγονται και προσαρμόζονται ανάλογα με  το επίπεδο του κάθε μαθητή.

Όλα τα διπλώματα είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.