ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Εδώ μπορείτε να δείτε το υλικό σχετικά με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας