Γιορτές
images/rollers/giortiliksis/01.jpg
 
 
Η 62η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας 
( 2018-2019)

Η 61η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας
(2017-2018)

Η 60η Γιορτή λήξης των Εκπαιδευτηρίων μας
 (2016-2017)

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)