ΜΕΛΕΤΗ

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα», από το σχ. έτος 2020-2021 εισάγεται η καθημερινή Μελέτη στα βασικά μαθήματα, για όλους τους μαθητές.

Η νέα εκπαιδευτική υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρέωση.

Έτσι εμπεδώνεται η πρωινή ύλη, χωρίς επιπλέον βοήθεια και χάσιμο χρόνου για τον μαθητή. Επιπλέον οι γονείς απαλλάσσονται από κόστος και άγχος.

Οι μαθητές εκπαιδεύονται στις τεχνικές που απαιτούνται για την εκπόνηση μιας ατομικής εργασίας και στη σωστή διαχείριση του χρόνου.