ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Οι "Θεματικές Εβδομάδες" είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων μας. Κατά τη διάρκεια των "Θεματικών Εβδομάδων", οι μαθητές μας ξεφεύγουν από το τυπικό ωρολόγιο πρόγραμμα και μελετούν για μία εδομάδα μία θεματική περιοχή, όπως αστρονομία, μαθηματικά, ιστορία ή λογοτεχνία.

Μέσα από συλλογικές και ατομικές εργασίες, οι μαθητές μας προσεγγίζουν τα επιμέρους θέματα, κατασκευάζοντας τεχνήματα και σύνθετες εργασίες. Δίνεται  έμφαση στη βιωματική προσέγγιση, όπου με την εμψύχωση και στήριξη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών επιτυγχάνονται:


Α) Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών.

Β) Η διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων τους.

Γ) Η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που άπτονται πτυχών της ζωής.

Δ) Η δραστηριοποίησή τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις προβλεπόμενες δράσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Ε) Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την κοινωνική πραγματικότητα.