ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η Ρομποτική είναι το όχημα με το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά τον ενθουσιασμό της δημιουργίας, τη συνθετική και αναλυτική σκέψη καθώς και τη μεθοδικότητα για την επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως χώρες, όπως η Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, έχουν συμπεριλάβει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των σχολείων τους μαθήματα Ρομποτικής. 

Εισαγωγικός Κύκλος (Α)

Τα παιδιά, με μοναδικό όπλο τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους, επιλύουν προβλήματα, κατασκευάζουν ρομπότ και αναπτύσσουν την αναλυτική τους σκέψη.

Στα παιδιά του Γυμνασίου, εφαρμόζουμε την πλατφόρμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Lego Mindstorms Ev3, η οποία είναι ενταγμένη στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου όπως Η.Π.Α, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Αγγλία, Ρωσία, κ.λπ. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics)  βασισμένη στην τεχνολογία ρομποτικής, επιτρέποντας στους μαθητές να εργάζονται ομαδικά (teamwork), να επιλύουν προβλήματα (problem solving) και να υλοποιούν projects.

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω πλατφόρμες, εγκαινιάσαμε  από το σχολικό έτος 2018-2019 μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων σε λύσεις ανοιχτού υλικού και λογισμικού , όπως Raspberry Pi και Arduino.


Προχωρημένος Κύκλος (Β')

Στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου θα διαπραγματευτούν κατασκευαστικά θέματα ανώτερου επιπέδου, στοχεύοντας τόσο στην εμβάθυνση θεμάτων ρομποτικής όσο και στην προετοιμασία για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους ή/και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο θα έρθουν σε επαφή και θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν και να επιλύσουν θέματα διαγωνισμών από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης & Τεχνολογίας (wrohellas.gr) και της Ολυμπιάδας Ρομποτικής (www.wroboto.org)