Παιδικός Σταθμός
images/rollers/paid_01.jpg
 
 

Η προσχολική ηλικία αποτελεί την πιο κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.   Η εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση  που παρέχουμε στα παιδιά είναι κατά βάση συναισθηματική – αλλιώς συναισθηματική αγωγή. Έρευνες απέδειξαν ότι η συναισθηματική αγωγή είναι εκείνη που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και ευτυχία των παιδιών, εφόσον τα βοηθάει να κατανοούν καλύτερα τους ανθρώπους και τον κόσμο των συναισθημάτων, ν’ αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και στοργής με τους άλλους, να επιλύουν προβλήματα και να προσαρμόζονται ευκολότερα σε νέες καταστάσεις. Γίνονται, δηλαδή, «συναισθηματικά ευφυή» άτομα, σύμφωνα με τον Daniel Goleman. Η πρώτη ορατή συνέπεια της ανάπτυξης αυτού του είδους νοημοσύνης είναι η ομαλή μετάβαση των παιδιών από τον Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)