ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ( 3 ώρες διδασκαλίας)


Η εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών των Εκπαιδευτηρίων μας.

Το μάθημα των Γερμανικών πραγματοποιείται 3 ώρες την εβδομάδα (+1 επιπλέον του ωραρίου) και στοχεύει στη σωστή εκμάθηση της γλώσσας.

Στα πλαίσια του μαθήματος προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών στη Γερμανική γλώσσα που αναπτύσσει την κατανόηση κειμένων, την ακουστική κατανόηση, τη γραπτή έκφραση με πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλες δομές και κυρίως την προφορική έκφραση. 

 

Οι τάξεις του Γυμνασίου κατηγοριοποιούνται στα εξής πιστοποιητικά:

·         Α΄ Γυμνασίου: Fit in Deutsch A1,ΚΠΓ διαβαθμισμένο Α1/Α2

 ·         Β΄ Γυμνασίου: Fit in Deutsch A2,ΚΠΓ διαβαθμισμένο Α1/Α2

 ·         Γ΄ Γυμνασίου: Zertifikat B1 Goethe Institut, ÖSD B1 ,ΚΠΓ διαβαθμισμένο B1/B2