Ψηφιακό απογευματινό σχολείο
images/schoolinschool/afternoon_01.jpg

To ψηφιακό σχολείο επικεντρώνεται στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Προσφέρει:

ü Χρήση επιπλέον online εκπαιδευτικού υλικού και επεξηγηματικών σημειώσεων, για κατανόηση των αντικειμένων και εξάσκηση των μαθητών, μετά τη λήξη του ωραρίου, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με προσωπικό κωδικό για τον κάθε μαθητή. Εφαρμογή στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ü Προτεινόμενο ψηφιακό υλικό για εμβάθυνση στην ύλη ανεξαρτήτως τάξης

ü Πρότυπα μαθήματα ιστοεξερεύνησης. Οριζόντια χρήση εργαλείων Πληροφορικής π.χ. webquest - σε διδακτικά αντικείμενα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ü Περιοχές συζητήσεων σχετικά με τα μαθήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)