Θερινό Σχολείο
images/schoolinschool/summerschool_01.jpg
Το θερινό μας σχολείο είναι σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Αφενός παρουσιάζει υψηλό μαθησιακό ενδιαφέρον, αφετέρου ο χαρακτήρας του είναι προπαρασκευαστικός για τις εξετάσεις των  μαθητών του Λυκείου.