ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι ένα δυναμικό σύστημα, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κόσμου.

Τα  Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα" είναι ένα σχολείο, όπου  η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν βασικά συστατικά της εκπαιδευτικής πρακτικής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, από  σχολικό έτος 2020-2021, καινοτομούμε εισάγοντας δύο νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Α. Αναστροφή της τάξης  (Flipped Classroom –Inverting your class)

Το μοντέλο "Αναστροφή της τάξης" βασικά ενθαρρύνει τους μαθητές να προετοιμαστούν για το μάθημα πριν από την τάξη . Έτσι, η τάξη γίνεται ένα δυναμικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται αυτό που έχουν ήδη μελετήσει. Οι μαθητές προετοιμάζουν ένα θέμα στο σπίτι, έτσι ώστε o χρόνος διδασκαλίας στη συνέχεια δαπανάται για τη συζήτηση των πληροφοριών, για την παροχή καθοδήγησης, για την αντιμετώπιση βασικών θεμάτων ή για την αντιμετώπιση δυσκολιών, που μπορεί να έχουν οι μαθητές.

Β. Η μέθοδος της Αυτο-μάθησης (Self learning)

Η περιέργεια είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της μάθησης.  Ως βασική αρχή της μάθησης, δεν έχει νόημα να αναγκάσουμε τους μαθητές να απομνημονεύουν μεγάλες αναφορές κειμένου, που θα ανακαλούν ή θα ξεχάσουν αμέσως.

Το κλειδί είναι να αφήσουμε τους μαθητές να επικεντρωθούν στην εξερεύνηση ενός χώρου, που τους ενδιαφέρει και να τον μάθουν για τον εαυτό τους.

Εδώ ζητάμε από τους μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις για ένα αντικείμενο, που δεν το έχουν διδαχθεί και τους είναι τελείως άγνωστο.