Εργαστήρια Πληροφορικής - Ρομποτικής

Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της Πληροφορίας, και όχι άδικα. Σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, από την ψυχαγωγία μέχρι την εκπαίδευση και από τις μεταφορές μέχρι την ιατρική, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα δίκτυα επικοινωνιών παίζουνκαίριο ρόλο.

Η προαναφερθείσα κατάσταση έχει αλλάξει και το σκηνικό της εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου θεωρούνται πλέον απαραίτητες δεξιότητες για την ολοκληρωμένη και δυναμική εκπαίδευση των παιδιών μας. Ωστόσο, η χρήση αυτών των εργαλείων από μόνη της δεν συνεπάγεται και την κατανόηση των βαθύτερων και βασικότερων εννοιών της Επιστήμης των Υπολογιστών.

 


Στα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» πιστεύουμε πως οι μαθητές μας θα πρέπει όχι απλώς να «καταναλώνουν» νέες τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει να μπορούν να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούνται και λειτουργούν. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε για δεύτερο χρόνο την Εκπαιδευτική Ομάδα Πληροφορικής για τους μαθητές του Γυμνασίου μας. Στα πλαίσια της Ομάδας Πληροφορικής, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα μέσω εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού, όπως η 
Logo και η SCRATCH. Επίσης, εντάσσουμε από φέτος στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα δραστηριότητες Ρομποτικής, ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για το Ελληνικό σύστημα, αφού διευρύνει τους μαθησιακούς στόχους, συνδυάζει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αναπτύσσει τη συνεργασία και προάγει το θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον.

 

Σημειώνεται πως η Ομάδα Πληροφορικής θα συναντιέται κάθε Δευτέρα, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και πως η συμμετοχή προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)