Σχολείο Πληροφορικής
images/schoolinschool/computersience_01.jpg
Ο σκοπός της διδασκαλίας του αντικειμένου της Πληροφορικής στο σχολείο μας είναι διττός. Στο ένα σκέλος του βρίσκονται εκείνες οι δεξιότητες και γνώσεις,  οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά να χειρίζονται με ευκολία και αυτοπεποίθηση τους Η/Υ, καθώς επίσης και βασικά λογισμικά έκφρασης και δημιουργίας, όπως επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία εικόνας και βίντεο, παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων, κ.α. Ο δεύτερος πυλώνας του μαθήματος είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση της αλγοριθμικής σκέψης και της δομημένης αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων. Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και το Λύκειο τα παιδιά διδάσκονται και ολοκληρώνουν προγράμματα μαθημάτων,  που τους επιτρέπουν να εξασκήσουν την αναλυτική τους σκέψη. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν προγραμματισμό υπολογιστών με SCRATCΗ και ψευδογλώσσα, καθώς και την σειρά μαθημάτων CSunplugged.
Επιπρόσθετα,  στο βασικό πρόγραμμα, το σχολείο μας οργανώνει κάθε χρόνο Ομάδα Πληροφορικής, όπου συμμετέχουν - χωρίς επιπλέον επιβάρυνση - όσα παιδιά επιθυμούν να εντρυφήσουν ακόμα περισσότερο στον κόσμο της Πληροφορικής και να ετοιμαστούν κατάλληλα για Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Πληροφορικής.
Το σχολείο στηρίζει την εκμάθηση νέων τεχνολογιών με μαθήματα Πληροφορικής από την Α' Δημοτικού και την απόκτηση Πτυχίου Πληροφορικής
ECDL.