ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Προαιρετικός

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Προαιρετικός


·Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά

Επιπλέον ώρες, για απόκτηση όλων των αναγνωρισμένων πτυχίων. Χωρίς χάσιμο χρόνου και χωρίς επιπλέον έξοδα.
Με χρήση διαδραστικών πινάκων, tablets και νέων  τεχνολογιών.

·Εκπαιδευτικές δημιουργικές ομάδες
Λογοτεχνίας  – Χημείας – Βιολογίας – Φυσικής – Μαθηματικών – Ρομποτικής