ΓΑΛΛΙΚΑ
Στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια “Παναγία Προυσιώτισσα” οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα καθώς και την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της Γαλλίας, αυτής της υπέροχης χώρας. Με κατάλληλη και εξατομικευμένη διδασκαλία οι μαθητές οδηγούνται στην απόκτηση πτυχίων με επιπλέον  ώρες  στο πρόγραμμα του σχολείου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονοι μέθοδοι γαλλικών των οίκων Τrait d’Union, Roboly και Κοσβογιάννη. Όλες οι μέθοδοι συνοδεύονται από υλικό για εφαρμογή σε διαδραστικό πίνακα.
Πρόγραμμα
Στη  Δ’ Δημοτικού  πραγματοποιείται 1 ώρα διδασκαλίας. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα γαλλικά και με παιγνιώδη τρόπο προχωρούν στην εκμάθηση βασικών γνώσεων σε λεξιλόγιο και γραμματική.
Στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι αντιστοίχως 3. Οι μαθητές πλέον κατανοούν και εφαρμόζουν τον  προφορικό και γραπτό λόγο.