ΑΓΓΛΙΚΑ
Στα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Παναγία Προυσιώτισσα οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα  να προετοιμάζονται για την εξέταση των πτυχίων Αγγλικών, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ώρες στο σπίτι ή σε φροντιστήρια. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται είναι από τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους (Burlington Books, Oxford, Express Publishing, Super Course, Hellenic American Union, Cambridge).
Πρόγραμμα
Στην Α’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 3. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά μέσα από το γραπτό λόγο, την ακουστική και την ανάγνωση (writing-listening-speaking skills).
Στη  Β’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 3. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Junior A.
Στη  Γ’  Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Junior B.
Στη Δ’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την Α’  Class.
Στην E’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την B’  Class.
Στην ΣΤ’ Δημοτικού οι ώρες διδασκαλίας είναι 4. Οι μαθητές ολοκληρώνουν την C’  Class.