Πτυχία στο Δημοτικό
Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα από τη  Δ’  Δημοτικού  να συμμετέχουν σε γραπτούς διαγωνισμούς για την απόκτηση πτυχίων. 
Τα τελευταία σχολικά έτη συμμετέχουμε στις εξετάσεις του Cambridge University Press για την απόκτηση των πτυχίων Starters, Movers,  Flyers. 
Τα επίπεδα πτυχίων είναι τα εξής:
Δ’ Δημοτικού : Εξετάσεις        STARTERS (Cambridge)
E’ Δημοτικού : Εξετάσεις        MOVERS (Cambridge)
ΣΤ’ Δημοτικού: Εξετάσεις      1)FLYERS (Cambridge) ή
                                                 2) Key English Test (KET-Cambridge)