ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – Προαιρετικός
images/rollers/dimotik_01.jpg
Μεσημεριανό φαγητό
Καθημερινή  μελέτη στα μαθήματα της επόμενης ημέρας
Θέατρο - Εικαστικά