ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
images/rollers/dimotik_01.jpg
Στα Εκπαιδευτήρια « Παναγία Προυσιώτισσα » πιστεύουμε πως οι μαθητές μας θα πρέπει όχι απλώς να « καταναλώνουν » νέες τεχνολογίες, αλλά να μπορούν να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούνται και λειτουργούν. 
Πληροφορική
          Στα πλαίσια της Πληροφορικής, οι μαθητές φτάνουν να γνωρίσουν τον κόσμο της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα μέσω εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού, όπως η Logo και η SCRATCH. 
Ρομποτική με Lego We Do , Lego Mindstorms και Scratch
Επιπλέον έχουμε  εντάξει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Δημοτικού και του Γυμνασίου μας τη Ρομποτική, μέσα στα πλαίσια της Πληροφορικής. Είναι ένα καινοτόμο για το ελληνικό σύστημα εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  αφού διευρύνει τους μαθησιακούς στόχους, συνδυάζει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αναπτύσσει τη συνεργασία και προάγει το θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον.
● Lego WeDο
Κατασκευάζουμε διαδραστικά συστήματα (interactive systems), μέσω του εργαλείου Lego WeDo, με το οποίο μαθαίνουμε και «δίνουμε ζωή» σε μοντέλα που αντιστοιχούν στον φυσικό κόσμο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, κινητήρες, τροχαλίες και δομικά στοιχεία.
● Lego Mindstorms 
Η πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3 είναι ενταγμένη στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, όπως ΗΠΑ, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Αγγλία, Ρωσία κ.λπ. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) βασισμένη στην τεχνολογία ρομποτικής.
● Scratch
Για να προγραμματίσουμε τη διάδρασή μας με αυτά τα συστήματα, χρησιμοποιούμε το Scratch. Eίναι ένα πλούσιο σε οπτικοακουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, μαθαίνοντας παράλληλα να σκέφτονται προγραμματιστικά. Αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten group στο MIT Media Lab. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη διδασκαλία του προγραμματισμού από παιδιά  ως και σε αρχάριους ενήλικες. Ο προγραμματισμός με το Scratch δεν είναι μια βαρετή και επίπονη διαδικασία, αλλά αντίθετα προκαλεί το ενδιαφέρον και ψυχαγωγεί τους χρήστες του. Όλες οι απαραίτητες προγραμματιστικές δομές αναπαρίστανται στο αριστερό μέρος της οθόνης ως τούβλα, τα οποία τοποθετούμενα σε στοίβες δημιουργούν προγράμματα.