ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σχολικό έτος 2021 - 2022

Τμήμα Προνηπίων

Ζωγραφική στην ύπαιθρο

"Το παιδί με το περιστέρι"

Pablo Picasso (1901)

Σύνδεση της παιδικής αθωότητας με την ειρήνη, την αγνότητα και την ελπίδα για ζωή.

Στο πλαίσιο της διαθεματικής ενότητας "Πόλεμος και Ειρήνη".