Masonry
 
 

                                  

Επίσημοι Εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στην Ελλάδα

για τη διοργάνωση της Πράσινης Εβδομάδας 2020

Με ένα συνέδριο πολιτικής υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες

και εκδηλώσεις εταίρων σε όλη την Ευρώπη,

είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση

για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Με ένα συνέδριο πολιτικής υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες

και εκδηλώσεις εταίρων σε όλη την Ευρώπη,

είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση

για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ για το 2020 έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του  2020, με θέμα τη φύση και τη βιοποικιλότητα

Η Πράσινη Εβδομάδα θα αναδείξει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιοποικιλότητα στην κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην υποστήριξη και την τόνωση της ανάκαμψης σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η νέα στρατηγική δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ανάκαμψη είναι ευκαιρία για μια νέα αρχή, γνωρίζοντας ότι η μετασχηματιστική αλλαγή είναι δυνατή

Είναι ευκαιρία να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη φύση, να αλλάξουμε τις δραστηριότητες που επιφέρουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και την ευρύτερη οικολογική κρίση και να σταθμίσουμε τις επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία μας. 

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, δίνοντάς της χώρο να ανακάμψει και να ευδοκιμήσει.

Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα θα αποτελέσει επίσης ορόσημο στην πορεία προς τη διάσκεψη των μερών (COP 15) της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί πλέον για το 2021, στο πλαίσιο της οποίας θα εγκριθεί ένα 10ετές σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα — μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τους ανθρώπους και τη φύση.


ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Μέτρηση γεωγραφικού πλάτους- Κατασκευή αστρολάβου
Η  δραστηριότητα S.T.E.M.  με την οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας, είχε ως θέμα τον υπολογισμό του γεωγραφικού πλάτους της θέσης όπου γίνονταν οι μετρήσεις, με τη χρήση κλασικών μεθόδων και της τεχνολογίας, καθώς και την κατασκευή και μελέτη του αστρολάβου, ενός από τα αρχαιότερα όργανα μέτρησης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και ψηφιακό υλικό, μέσα από την ιστορία των επιστημών, συγκεκριμένα των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας και της Φυσικής. Μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, μαθαίνοντας για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν τόσο στα αρχαία χρόνια όσο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, για τον προσδιορισμό της θέσης ενός ουράνιου σώματος ή για την μέτρηση της απόστασης αντικειμένων στη Γη.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν αυτές οι μετρήσεις, πολύ πριν η σύγχρονη τεχνολογία μας προσφέρει με μεγαλύτερη ευκολία αυτές τις πληροφορίες.

Η κατασκευή ενός αστρολάβου, η μέτρηση διαφόρων αποστάσεων ή μηκών (π.χ. το ύψος του σχολικού κτιρίου, το ύψος μιας μπασκέτας, κ.α.) έβαλε σε δοκιμή τις ομάδες των μαθητών, τόσο από πρακτική όσο και από θεωρητική άποψη. 

Έπειτα με τη χρήση ενός απλού μηχανισμού και μίας ειδικής εφαρμογής σε μία κινητή συσκευή τηλεφώνου, κάποιες ομάδες μαθητών πραγματοποίησαν διάφορες μετρήσεις και μέσα από τους κατάλληλους υπολογισμούς που είχαν διδαχθεί, προσδιόρισαν το γεωγραφικό πλάτος του σημείου που βρίσκονταν με αρκετά καλές προσεγγίσεις.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έδωσαν ένα νέο κίνητρο στους μαθητές και τις μαθήτριες στο να εξερευνήσουν, να κατανοήσουν και να μάθουν τις έννοιες που διδάχθηκαν μέσα από ένα άλλο πρίσμα πολύ πιο δελεαστικό. Γι’ αυτό και ο ενθουσιασμός τους καθόλη τη διάρκεια της δραστηριότητας S.T.E.M. ήταν έκδηλος.


                      ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ … ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ

                                                 Μελέτη πλάγιας βολής

 
Η δραστηριότητα S.T.E.M. στην οποία εργάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας είχε ως θέμα τη μελέτη της πλάγιας βολής των αντικειμένων, τόσο από τη θεωρητική της προσέγγιση όσο και από την πειραματική.


    Ο κεντρικός άξονας υλοποίησης αυτής της δραστηριότητας ήταν η κίνηση των τεχνητών πυραύλων από την άποψη της τροχιάς που διαγράφουν.  Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες και σε καθεμία ανατέθηκε μία διαφορετική εργασία, στην  οποία έπρεπε να συγκεντρώσουν πληροφορίες, ψηφιακό υλικό (π.χ. ιστοσελίδες, videoclip, κ.α.) σχετικά με την ιστορία των πυραύλων, των ταξιδιών στο διάστημα και την ιστορία των επιστημών όσον αφορά την συγκεκριμένη κίνηση.

  Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ασχολήθηκαν και ανέλυσαν στο πλαίσιο των Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών όλες τις παραμέτρους που συνέβαλαν στη μελέτη αυτού του θέματος.

  Τέλος, μέσα από μία κατασκευή ενός πυραύλου από αφρολέξ, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν απλά υλικά, η κάθε ομάδα πειραματίστηκε εκτελώντας ένας πλήθος ρίψεων, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο βιωματικά όσα είχαν μελετήσει, διδαχθεί και αντιληφθεί και επαληθεύοντας τυχόν θεωρητικούς υπολογισμούς, που είχαν γίνει στην αίθουσα (π.χ. ποια είναι η γωνία στην οποία πετυχαίνουμε το μέγιστο βεληνεκές).

  Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε ότι η δραστηρίοτητα ήταν διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα από τη διδαχθείσα ύλη της φετινής σχολικής χρονιάς.

     Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων μας που έλαβαν μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα S.T.E.M., πέρα από τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους, φάνηκαν να απολαμβάνουν και να διασκεδάζουν κάθε στιγμή αυτής της διαδικασίας, που προσέγγιζε κάθε φορά τη μάθηση με έναν διαφορετικό από τα συνηθισμένα τρόπο.


Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)