Το Σχολείο μας σε όλο τον κόσμο

S5 Flex Menu

Lorem ipsum dolor sit amet
 
 
Τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» συμμετέχουν ως συνδεδεμένος εταίρος (associated partner) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + KA3 “CHOICE”  της ΠΔΕΔΕ.
Είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχολείο  στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ένα από τα τρία πανελληνίως στο Πρόγραμμα αυτό.
Τα Εκπαιδευτήριά μας συνδιοργανώνουν την Πράσινη Εβδομάδα της Ε.Ε. στην Ελλάδα με την ΕΠΠΙ-Δρούμε - Οκτώβριος 2020

Με ένα συνέδριο πολιτικής υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες και εκδηλώσεις εταίρων σε όλη την Ευρώπη, είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική.

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ για το 2020 έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του  2020, με θέμα τη φύση και τη βιοποικιλότητα

Η Πράσινη Εβδομάδα θα αναδείξει τη συμβολή που μπορεί να έχει η βιοποικιλότητα στην κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην υποστήριξη και την τόνωση της ανάκαμψης σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η νέα στρατηγική δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ανάκαμψη είναι ευκαιρία για μια νέα αρχή, γνωρίζοντας ότι η μετασχηματιστική αλλαγή είναι δυνατή

Είναι ευκαιρία να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τη φύση, να αλλάξουμε τις δραστηριότητες που επιφέρουν την απώλεια της βιοποικιλότητας και την ευρύτερη οικολογική κρίση και να σταθμίσουμε τις επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία μας. 

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης, δίνοντάς της χώρο να ανακάμψει και να ευδοκιμήσει.

Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα θα αποτελέσει επίσης ορόσημο στην πορεία προς τη διάσκεψη των μερών (COP 15) της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί πλέον για το 2021, στο πλαίσιο της οποίας θα εγκριθεί ένα 10ετές σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα — μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τους ανθρώπους και τη φύση.


Η συμμετοχή του Λυκείου μας - Απρίλιος 2021

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)