Το Σχολείο μας σε όλο τον κόσμο

S5 Flex Menu

Lorem ipsum dolor sit amet
 
 

Τα Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα" επισκέφτηκαν ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, όπου ενημέρωσαν τους Διευθυντές τους για τα μορφωτικά και δημιουργικά προγράμματα του σχολείου, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)