Το Σχολείο μας σε όλο τον κόσμο

S5 Flex Menu

Lorem ipsum dolor sit amet
 
 

Τα μορφωτικά - πολιτιστικά προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων "Παναγία Προυσιώτισσα" ταξιδεύουν στον κόσμο.

Ψηλογέφυρο Αγρινίου, ΤΚ 30100

Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο, Λύκειο

Ευφροσύνη και Αγγελική Σωτηρίου Μπαλαούρα

Τηλ: 
26410 24800, 26410 24248, 26410 24360, 26410 29979

email: balaoura1@ppschool.gr (γονείς)
email: balaoura2@ppschool.gr (βιογραφικά)