8ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

8ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης 2019-2020 

αφιερωμένου στον Νίκο Καζαντζάκη 

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» προκηρύσσουν τον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, με τους εξής όρους: 

1) Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, των τριών τάξεων του Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Λυκείου, που φοιτούν στα σχολεία όλων των Δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

2) Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα». 

3) Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να στείλουν ένα (1) μόνο ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίημά τους με ελεύθερο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να εκτείνεται σε περισσότερους των τριάντα (30) στίχων. 

4) Ο/Η αποστολέας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος. Στον φάκελο που θα εμπεριέχει το ποίημα θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο θα εσωκλείεται έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τάξη, σχολείο, διεύθυνση κατοικίας και αρ. τηλ.: σταθερό και κινητό), όπως επίσης το ψευδώνυμο και τον τίτλο του ποιήματος. Ο μικρός φάκελος θα ανοιχθεί μετά τη σύνταξη του Πρακτικού των αποτελεσμάτων, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής. Χρησιμοποιώντας οι ενδιαφερόμενοι τα ψευδώνυμά τους ή τα πραγματικά ονόματά τους, θα τους ανακοινώνεται ο συνολικός βαθμός που έλαβε το ποίημά τους από τους κριτές. 

5) Το ποίημα πρέπει να είναι πληκτρολογημένο με Η/Υ σε έξι (6) αντίτυπα, υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο. Ο φάκελος θα σταλεί με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 

Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» 

Ψηλογέφυρο Αγρινίου 

ΑΓΡΙΝΙΟ 301 00 

με την ένδειξη: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 8ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Ψευδώνυμο : ………………………… 

Σχολείο: ………………………… 

6) Η 5/μελής Επιτροπή Κρίσης του διαγωνισμού αποτελείται από εκπαιδευτικούς ειδικούς στη Λογοτεχνία. Η βαθμολόγηση θα γίνει από το 1 έως το 20 και τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τους μέσους όρους των πέντε βαθμών. 

7) Για τις συμμετοχές από Ε΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου θα απονεμηθούν τρία Βραβεία (A΄, Β΄, Γ΄) και τρεις Έπαινοι (α΄, β΄, γ΄). Ομοίως, για τις συμμετοχές από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και τρεις Έπαινοι. 

8) Και στις δύο παραπάνω κατηγορίες τα Βραβεία συνοδεύονται από χρηματικά Έπαθλα των 200, 150 και 100 ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι Έπαινοι συνοδεύονται από λογοτεχνικά βιβλία. Στις περιπτώσεις ισοψηφιών Βραβεία-χρηματικά Έπαθλα και Έπαινοι θα δίνονται ισομερώς. Σε όσους διακριθούν, είτε με Βραβείο είτε με Έπαινο, θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα, καλλιτεχνικά εκτυπωμένο. 

9) Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 27/03/2020. Οι ημερομηνίες αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδες των Ταχυδρομικών Γραφείων. 

10) Τα Βραβεία, οι Έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε Ειδική Τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του σχολ. έτους 2019-2020 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 26410-24800. 

Αγρίνιο, 6 Δεκεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

                                                                              Δ/ντρια Δημοτικού          Δ/ντρια Γυμνασίου   Δ/ντής Λυκείου            Συντονιστής  Εκπαίδευσης 

                                                                  Μπαλαούρα Ευφροσύνη       Χρήστου Ευαγγελία     Κατσιπάνος Σωκράτης     Νάκος Κωνσταντίνος