ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ
images/rollers/paid_01.jpg
     Οι παροχές μας που δεν επιβαρύνουν τους γονείς :


 • το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου
 •  το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου
 •  όλα τα υλικά χειροτεχνίας και κατασκευών
 •  η γραφική ύλη
 •  οι φάκελοι με τις εργασίες κάθε μαθητή
 •  το έντυπο υλικό του Σχολείου
   το ειδικό μάθημα των Αγγλικών
 •  το ειδικό μάθημα της Μουσικής
 •  η μεταφορά με σχολικό
 •  το μεσημεριανό γεύμα
 •  τα Τμήματα Διακοπών 
 •  η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδίατρο
 •  η δημιουργική απασχόληση του Σαββάτου