Η Ρομποτική είναι το όχημα με το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά τον ενθουσιασμό της δημιουργίας, τη συνθετική και αναλυτική σκέψη καθώς και τη μεθοδικότητα για την επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως χώρες, όπως η Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, έχουν συμπεριλάβει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των σχολείων του μαθήματα Ρομποτικής.

Τα Εκπαιδευτήριά μας, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των παιδιών όλου του νομού, αλλά και ουσιαστικής εισαγωγής αυτών στον κόσμο της Ρομποτικής, δημιούργησαν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Εισαγωγικός Κύκλος (Α)

Ο Εισαγωγικός Κύκλος των σεμιναρίων μας αναφέρεται σε παιδιά με μικρή ή καθόλου επαφή με τον χώρο της Ρομποτικής. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συναρπαστικούς κόσμους του Προγραμματισμού και της Ρομποτικής και ολοκληρώνοντας τον Εισαγωγικό Κύκλο θα έχουν κατακτήσει τις βασικές έννοιες αυτών των επιστημών. Στα παιδιά του Δημοτικού εφαρμόζουμε την εκπαιδευτική πλατφόρμα Lego WeDo 2.0, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά από επτά ετών και πάνω.

Κατασκευάζοντας διαδραστικά συστήματα (interactive systems), μαθαίνουμε και «δίνουμε ζωή» σε μοντέλα που αντιστοιχούν στον φυσικό κόσμο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, κινητήρες, τροχαλίες και δομικά στοιχεία. 

Τα παιδιά, με μοναδικό όπλο τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους, επιλύουν προβλήματα, κατασκευάζουν ρομπότ και αναπτύσσουν την αναλυτική τους σκέψη.

Στα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού, καθώς και σε αυτά του Γυμνασίου, εφαρμόζουμε την πλατφόρμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Lego Mindstorms Ev3, η οποία είναι ενταγμένη στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου όπως Η.Π.Α, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Αγγλία, Ρωσία, κ.λπ. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης STEM (Science Technology Engineering Mathematics)  βασισμένη στην τεχνολογία ρομποτικής, επιτρέποντας στους μαθητές να εργάζονται ομαδικά (teamwork), να επιλύουν προβλήματα (problem solving) και να υλοποιούν projects.

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω πλατφόρμες, εγκαινιάζουμε από το σχολικό έτος 2018-2019 μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων σε λύσεις ανοιχτού υλικού και λογισμικού , όπως Raspberry Pi και Arduino.

Προχωρημένος Κύκλος (Β΄)

Τα παιδιά του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου που παρακολούθησαν τα σεμινάρια μας τα προηγούμενα σχολικά έτη θα ενταχθούν στο Β΄ κύκλο του Προγράμματός μας. Στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου θα διαπραγματευτούν κατασκευαστικά θέματα ανώτερου επιπέδου, στοχεύοντας τόσο στην εμβάθυνση θεμάτων ρομποτικής όσο και στην προετοιμασία για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους ή/και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο θα έρθουν σε επαφή και θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν και να επιλύσουν θέματα διαγωνισμών από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης & Τεχνολογίας (wrohellas.gr) και της Ολυμπιάδας Ρομποτικής (www.wroboto.org)