Εργασίες Μαθητών
    Η Ομάδα Πληροφορικής-Ρομποτικής των Εκπαιδευτηρίων μας συμμετείχε στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας.
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ, οι μαθητές δημιούργησαν ένα ρομποτικό αυτοκίνητο το οποίο το προγραμμάτισαν να "ακολουθεί" τον ιδιοκτήτη του.